Translate

29. oktober 2010

Biloppbevaring


Nede ved sjøsjøskrenten

Sola bakom horisonten


Ytterkantene av fjorden fryser til. -10

Boklansering av Tommy Sandal tidl i kv


Han er fangstmann på Austfjordnes og kunne ikke komme av naturlige grunner.. . Tøft av fotograf og forfatter av de tar seg dit ut uten svære helikoptere og båter. Da ble det besøk og intervju ved hjelp av snøscootere og hundeslede.

26. oktober 2010

Foredrag om LySEF


Longyear videregående skole skal holde foredrag her på UNIS om hva er fremtidens energibærer i Longyearbyen? Er det kull, diesel, vindkraftverk eller er det atomkraftverk?

Skumring


I dag er det første dagen

15. oktober 2010